IN1142 - Orientació cap a les Especialitats d'Infermeria

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Ensenyament pràctic (problemes). Es considera Ensenyament Teòric -Pràctic: Activitat presencial impartida en grup complet de caràcter interactiu, amb suport de material didàctic individual. Durant la mateixa s'alternen les sessions expositives i / o classes teòriques amb la resolució de problemes o casos. Per tant, les classes de problemes s'impartiran a l'aula amb metodologia combinada d'exposició teòrica i debat a l'aula.