IN1141 - Urgències i Emergències en l'Àmbit Extrahospitalari

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

 1. Centre coordinador d'urgències
 2. Fisiologia del transport Sanitari
 3. Telecomunicacions a Urgències i Emergències
 4. Modalitats de transport Sanitari
 5. Riscos Mèdic Legals en l'atenció a Urgències i Emergències
 6. Seguretat Clínica dels pacients
 7. Suport vital en transport sanitari
 8. Atenció prehospitalària a urgències traumàtiques
 9. Transport sanitari Aeri
 10. Tècniques diagnostica i monitorització
 11. Tècniques terapèutiques
 12. Tècniques invasives
 13. Mobilització i immobilització
 14. Grans emergències i catàstrofes
 15. Guia Farmacològica