IN1140 - Infermeria Escolar i Educació per a la Salut en Adolescents

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari


Enumerem els continguts (relacionats amb els objectius d'aprenentatge) i les unitats temàtiques de què consta l'assignatura.

   Unitats temàtiques

UNITAT 1: Funció Docent de la Infermeria Escolar. Escoles Promotores de salut.

1. Història de la Infermeria Escolar. Noves habilitats i competències de la Infermera Escolar.

2. Funció docent de la Infermeria Escolar. Programes deducació per a la salut. Educació en valors. Programa PESEI.

UNITAT 2: Promoció d'Hàbits de vida saludable.

3. Adquisició dhàbits de vida saludables. Dificultats específiques daprenentatge.

4. Alimentació i nutrició en nens i adolescents.

5. Sexualitat en infància i adolescència.

6. Primers Auxilis i farmaciola escolar.

7. Atenció Assistencial en Patologies Urgents a l'Entorn Escolar.

8. Principis bàsics en farmacologia, ús i administració de medicaments en ambient escolar.

UNITAT 3: Promoció de la Salut Mental

9. Trastorns de Conducta en entorn escolar.

10. Violència de Genero.

11. Altres conductes de risc.

UNITAT 4: Necessitats educatives especials.

12. Educació Inclusiva.

13. Necessitats educatives especials. Altes capacitats intel·lectuals.

14. Educació en la diversitat.

UNITAT 5: e-Salut

15. Noves tecnologies als centres educatius. e-Salut.

16. Programari de gestió d'infermeria escolar. Snapp