IN1139 - Cooperació per al Desenvolupament i Transculturalitat

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

• BLOC INFERMERIA

Tema 1. Introducció a la cooperació per al desenvolupament
Tema 2. Infermeria i cooperació per al desenvolupament
Tema 3. Els desastres naturals i la protecció de la salut

• BLOC CIÈNCIES AGRÀRIES I MEDI NATURAL

Tema 1. Sobirania i seguretat alimentària
Tema 2. Canvi climàtic i agricultura
Tema 3. Evolució de l'agricultura i transgènics
Tema 4. Biotecnologia i tercer món

• BLOC CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

Tema 1. Comunicació, cooperació, salut i ONG(D):

Delimitació i discussió de conceptes i aplicacions
Reptes comunicatius als escenaris de la cooperació en salut: protagonistes, projectes i narratives
Casos pràctics i últimes tendències

• BLOC FILOSOFIA I SOCIOLOGIA

Tema 1. Sociologia
Tema 2. Desenvolupament i gènere
Tema 3. La mirada crítica del concepte de desenvolupament neoliberal

• BLOC CAPITAL SOCIAL PER AL DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

Tema 1: Conceptes bàsics del capital social

Què és el capital social?
Les fonts del capital social
Els beneficis del CS
Acumulació del capital social

Tema 2: Capital social, desenvolupament i pobresa

L'enfocament del capital social a les estratègies de cooperació al desenvolupament
El capital social com a determinant dels processos de desenvolupament
El capital social i els contextos d'empobrimentEl capital social i els contextos d'empobriment

• BLOC ECONOMIA

Tema 1. Globalització econòmica
Tema 2. Barreres del comerç internacional
Tema 3. Globalització i països pobres