IN1138 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Recerca en cures

2. Procés de Recerca

3. Pràctica basada en l'evidència

4. Aprenentatge basat en problemes