IN1132 - Habilitats Socials per a la Cura

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Del total de l'assignatura, el 100% s'imparteix en aula convencional a manera d'ensenyaments pràctica (problemes), i d'ensenyament pràctic (laboratori)


Ensenyament pràctic (problemes). Es considera ensenyament teoricopràctic i presencial impartida en grup complet mitjançant una metodologia docent activa, combinada amb classes expositives. Al llarg de la sessions i en el desenvolupament de les mateixes es duran a terme resolució de problemes o casos. Dins d'aquest marc metodològic, algunes sessions es podran realitzar en dos itineraris diferents (itinerari 1: castellà/valencià; o itinerari 2: anglés) aplicant els criteris d'avaluació establits i informats pel professorat responsable d'aquests.