IN1131 - Cures Crítiques

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Sessions Teòriques i Pràctiques (problemes)
 
Tema 1 . Monitorització hemodinàmica . Cures al pacient amb alteració de la funció cardiovascular . Farmacologia associada .
 
Tema 2 . Monitorització respiratòria invasiva i no invasiva . Cures al pacient amb alteració de la funció respiratòria . Interpretació gasomètrica . Farmacologia associada .
 
Tema 3 . Neuromonitorització . Cures del pacient neurocrític . Farmacologia associada .
 
Tema 4 . Monitorització funció renal . Cures al pacient amb alteració de la funció renal . Balanç hidroelectrolític . Farmacologia associada .
 
Tema 5 . Monitorització funció digestiva . Nutrició en pacient crític .
 
Tema 6 . Analgèsia , sedació i relaxació . Avaluació i control del dolor .
 
Tema 7 . Monitorització funció hematològica . Antiplaquetaris , anticoagulants i fibrinolítics .
 
Tema 8 . Monitorització funció endocrina . Farmacologia associada .
 
Tema 9 . Problemes obstètrics .
 
Tema 10 . Intoxicació per fàrmacs i altres substàncies.
 

Sessions Pràctiques (laboratori) 

1. Registres d'infermeria.

2. Higiene i mobilització en pacient crític.

3. Prevenció de la pneumònia associada a ventilació mecànica invasiva.

4. Prevenció de la bacterièmia associada a catèter.

5. Monitorització hemodinàmica invasiva.

6. Cures d'infermeria en cànules endotraqueals y conceptes bàsics sobre ventilación mecánica invasiva.

7. Cures d'infermeria en nutrició enteral i parenteral.

8.  Arítmies complexes, identificació precoç.

9. Fàrmacs: dilucions i administració.

10.Examen pràctic de registres i revisió de la tasca "Pautes farmacològiques".

 11. Pràctica de simulació d´alta fidelitat conjunta amb el Grau en Medicina.