IN1127 - Cures en les Malalties Neurològiques i Sensorials

Curs 3 - Semestre 1,2

Temari

Temari

T1: Record anatomofisiològic del Sistema Nerviós i Sistema Sensorial

T2: Malalties del Sistema Nerviós Central. Epidemiologia, tractaments i cures d'infermeria

T3: Malalties del Sistema Nerviós Perifèric. Epidemiologia, tractaments i cures d'infermeria

T4: Malalties neurodegeneratives. Epidemiologia, tractaments i cures d'infermeria

T5: Malalties dels òrgans dels sentits. Epidemiologia, tractaments i cures d'infermeria

T6: Infermeria basada en l'evidència