IN1126 - Cures en les Malalties Transmissibles

Curs 3 - Semestre 1,2

Temari

Temari

Temari

Tema 1. Epidemiologia de les Malalties transmissibles

Tema 2. Prevenció i control de les malalties transmissibles. Alerta sanitària

Tema 3. Reglament sanitari internacional.

Tema 4. Malalties transmissibles emergents

Tema 5. Malalties de transision hídrica i alimentària

Tema 6. Malalties de transmissió aèria

Tema 7. Malalties transmeses per contacte

Tema 8. Malalties transmeses per animals i artròpodes