IN1126 - Cures en les Malalties Transmissibles

Curs 3 - Semestre 1,2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura té 6 ECTS dels quals 3 són de contingut teòrico-pràctic i 3 de contingut clínic.

Els 3 ECTS teòric pràctics es divideixen en: 2 ECTS d'ensenyaments teòrics i 1 ECTS de problemes en forma d'exercicis pràctics en grups de 25 estudiants.

La formació clínica que suposen 3 ECTS es realitza en entorns clínics sota la supervision d'Infermeres clíniques.