IN1125 - Gestió de Cures en l'Àmbit Sociosanitari

Curs 3 - Semestre 1,2

Temari

Temari

Tema 1. Característiques de les Empreses de l'àmbit Soci-Sanitari
 • Sistema de salut i sistema sanitari
 • Els serveis de salut com a empreses sanitàries
 • Teoria general de l'administració. procés administratiu
Tema 2. Planificació dels serveis de salut.
 • Concepte i tipus
 • Productes, béns i serveis
 • Producte sanitari: case-mix i sistemes de classificació de pacients
Tema 3. Organització dels serveis sanitaris
 • Procés de producció del producte sanitari
 • Sistemes d'informació i història clínica
 • Models orgaizativos de cures
 • Gestió de recursos materials
Tema 4. Direcció i lideratge
 • Teories del lideratge
 • Gestió de recursos humans: gestió per competències
Tema 5.Calidad assistència: avaluació dels serveis de salut
 • Concepte de qualitat assistencial
 • Models de gestió de la qualitat total
 • Avaluació de la qualitat: criteris, estàndards i indicadors
 • La seguretat del pacient
Tema 6. Presa de decisions basades en l'evidència en la gestió sanitària
 • Avaluació de tecnologies sanitàries
 • Control de la variabilitat clínica