IN1125 - Gestió de Cures en l'Àmbit Sociosanitari

Curs 3 - Semestre 1,2

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula