IN1125 - Gestió de Cures en l'Àmbit Sociosanitari

Curs 3 - Semestre 1,2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura té 6 ECTS dels quals, 3 s'imparteixen amb metodologia teòric pràctica a l'aula. A les classes de grup gran s'imparteixen conceptes amb participació activa de l'estudiantat.

En els seminaris de grup reduït es treballa amb metodologia grupal per a realitzar exercicis relacionats amb els conceptes teòrics

La part clínica de l'assignatura, aquesta integrada amb la resta de les pràctiques clíniques del semestre. Té una durada de 65 hores clíniques i s'avalua a partir d'un treball pràctic individual.