IN1124 - Processos Crònics

Curs 3 - Semestre 1,2

Temari

Temari

1.La malaltia crònica i el rol de la infermera: Concepte de malaltia crònica, evolució i efectes en la qualitat de vida de la persona i el seu entorn. Dependència.
2.Cures a les persones amb alteracions respiratòries: asma, malaltia pulmonar obstructiva crònica.
3.Cures a les persones amb alteracions de la immunitat: infeccions per HIV i SIDA i lupus
4.Cures a les persones amb alteracions intestinals: malaltia inflamatòria intestinal.
5.Cures a les persones amb alteracions cardiovasculars: insuficiència cardíaca crònica i alteracions vasculars de les extremitats,cures al pacient anticoagulat.
6.Cures a les persones amb alteracions metabòliques: diabetis, obesitat, hepatopaties.
7.Cures a les persones amb alteracions en l'eliminació: insuficiència renal crònica, trasplantament renal. Nutrició en insuficiència renal
8.Cures d'infermeria en les malalties rares.

Laboratoris

  1. Laboratori 1: Cas clínic. Resolució de problemes

  2. Laboratori 2: Cures en estomes.

  3. Laboratori 3: Valoració i tractament d´úlceres per presió.

  4. Laboratori 4: Valoració i tractament d´úlceres en extremitats.

  5. Laboratori 5: Cures en alteracions metabòliques, ús y maneig d´insulines.

  6. Laboratori 6: Tipus i ús d´evidència científica, primera part.

  7. Laboratori 7: Tipos i ús d´evidència científica, segona part.