IN1123 - Cures de Salut Mental

Curs 3 - Semestre 1,2

Temari

Temari

Tema 1. Fisiopatologia dels trastorns mentals en les persones adultes.

Tema 2. Trastorns mentals en altres etapes de la vida: Infancia, Adolescencia i Salud Mental Reproductiva i perinatal

Tema 3. Gestió de les cures en els processos de salut mental.

Tema 4. Procediments i instruments de valoració, avaluació i cribatge.

Tema 5. Intervenció d'infermeria i avaluació de cures.

Tema 6. Urgències psiquiàtriques.

Tema 7.Probes diagnòstiques complementàries: RSM, TAC, EEG, SPECT.

Tema 8. Modalitats de tractament en salut mental: farmacològics, psicològics, TEC.

Tema 9. Aspectes legals i ètics en salut mental.

Tema 10. Pràctica basada en l'evidència.