IN1123 - Cures de Salut Mental

Curs 3 - Semestre 1,2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques clíniques

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques

25%

Criteris de superació

La nota final de l'assignatura vindrà determinada per:

  • Examen escrit: Ponderació 50%. Teoría/problemas, ponderació 80%. Seminaris, ponderació 20%
  • Pràctiques clínicas/tuteladas i execució de tasques: Ponderació 25%
  • Memòries i informes de pràctiques clíniques: Ponderació 25%

Per a superar l'assignatura és necessari traure més d'un 5 en cada una de les parts.

Es considera com presentat aquell estudiant que realitze l'examen escrit.