IN1122 - Cures d'Infermeria en Persones Majors

Curs 3 - Semestre 1,2

Temari

Temari

Bloc I: El procés d'envelliment des de la disciplina infermera

Tema 1: Concepte d'envelliment. Teories i models

Tema 2 - Procés d'envelliment i canvis a l'envelliment

Tema 3 - Jubilació

Tema 4 - Mites i estereotips/ Maltractament

Tema 5 - Dependència / Recursos socials


Bloc II: Característiques salut - malalties en persones grans

Tema 6- Nutrició en la gent gran

Tema 7- Salut Bucodental

Tema 8- Medicació en la gent gran

Tema 9 - Úlceres per pressió a la gent gran i apòsits.

Tema 10- Dolor en la gent gran/Cirurgia geriàtrica en la gent gran/Urgències geriàtriques en la gent gran

Tema 11- Promoció de la salut i qualitat de vida


Bloc III: Patologies de la gent gran

Tema 12 - Patologies cardiorespiratòries en la gent gran

Tema 13 - Patologies endocrines de la gent gran

Tema 14 - Patologies del sistema musculoesquelètiques en la gent gran

Tema15- Grans síndromes geriàtriques


Bloc IV: Valoració, escales i Humanització

Tema 16 - Valoració integral geriàtrica de la gent gran

Tema 17- Cuidador informal

Tema 18- Atenció centrada en la persona

Tema 19- Cures Humanitzades