IN1121 - Cures en la Infància i l'Adolescència

Curs 3 - Semestre 1,2

Temari

Temari

UNITAT DIDÀCTICA I. INTRODUCCIÓ A L'INFERMERIA INFANTIL.

 • Concepte i generalitats de la infermeria infantil. Evolució històrica de la infantesa. Definicions. Paradigma actual.


UNITAT DIDÀCTICA II. ATENCIÓ D'INFERMERIA AL NADÓ MALALT I EL SEU ENTORN

 • Adaptació a la vida extrauterina
 • Record del nounat sa i la seva família. Característiques morfològiques i fisiològiques del nounat. Valoració i cura d'Infermeria del Nadó sa.
 • Termorregulació del nounat.
 • Definició de Nadó d'Alt Risc. Valoració i cures infermeres.
 • Alt risc relacionat amb Edat Gestacional/CIR.
 • Alt risc per causes maternes.
 • Problemes respiratoris al Nadó.
 • Cardiopaties més freqüents a l'RN.
 • Problemes Hematològics a l'RN.
 • Problemes digestius a l'RN.
 • Problemes renals al RN.
 • Cromosomopaties.
 • Problemes infecciosos al RN.
 • Problemes Neurològics a l'RN.
 • Cures Centrades en el Desenvolupament.


UNITAT DIDÀCTICA III. ATENCIÓ D'INFERMERIA AL NEN MALALT I EL SEU ENTORN.

 • Record del nen i de l'adolescent. Característiques fisiològiques i Psicològiques
 • Atenció d´infermeria al nen amb problemes respiratoris.
 • La febre al nen. Malalties infeccioses més freqüents a la infància.
 • Cures del nen Crònic: Asma infantil.
 • Cures del nen crònic: Diabetis infantil.
 • Cures del nen crònic: Fibrosi Quística i Malalties Oncològiques al nen.
 • Vòmits, Febre i Deshidratació al nen.
 • Problemes Gastrointestinals al nen.
 • Paràlisi cerebral Infantil.
 • Hiperactivitat i dèficit datenció.


UNITAT DIDÀCTICA IV ATENCIÓ INTEGRAL A PEDIATRIA.

 • Atenció d'Infermeria davant del Maltractament Infantil.
 • Aspectes psicològics de l'Hospitalització Infantil.
 • Valoració del dolor a pediatria.
 • Tractament del dolor a pediatria.