IN1121 - Cures en la Infància i l'Adolescència

Curs 3 - Semestre 1,2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura té 9 ECTS:

·        4,5 ECTS s'imparteixen amb metodologia teorico-pràctica en l'aula:

-        Ensenyaments pràctics (problemes): activitat formativa orientada preferentment a l'adquisició de coneixements. Es promou la participació de l'estudiantat de manera activa a classes presencials. S'avalua mitjançant:

*         Examen teòric

-        Ensenyaments pràctics (laboratori): activitat formativa orientada preferentment a l'adquisició de competències d'aplicació dels coneixements. Es fan amb grups reduïts per afavorir l'adquisició d'habilitats i competències. S'avalua mitjançant:

*         Participació activa a l'aula

*         Examen teòric-pràctic

·        4,5 ECTS es duen a terme a l'àmbit assistencial:

-        Ensenyaments pràctics (pràctiques externes): activitat formativa realitzada sota la tutela de professionals d'infermeria de referència en l'àmbit assistencial. S'avalua mitjançant:

*         Avaluació de la infermera de referència

*         Memòries i informes de pràctiques clíniques