IN1120 - Cures de la Dona

Curs 3 - Semestre 1,2

Temari

Temari

Els continguts d'aquesta assignatura es desenvoluparan tant a l'ensenyament teòric (problemes) com a l'ensenyament pràctic a l'aula (laboratoris) i està organitzat per blocs teòrics. Aquesta classificació ajuda l'estudiant a seguir el curs natural de l'aprenentatge dels continguts que emmarca. Tot i això, els diferents tipus de continguts estan íntimament relacionats i caldrà combinar-los per poder resoldre preguntes, problemes i casos així com executar les pràctiques clíniques externes.

BLOC I: GINECOLOGIA

 

- La consulta ginecològica

 

- Patologia ginecològica

 

BLOC II: GESTACIÓ

 

- Desenvolupament prenatal humà

 

- Embaràs de baix risc

 

- Ecografia obstètrica i ginecològica. Estudi radiològic a la gestant

 

- Part de baix risc

 

- Embaràs de risc

 

- Part de risc

 

BLOC III: PORTERI

 

- Puerperi de baix risc

 

- Puerperi de risc

 

- Alimentació del nounat. Fonaments per al suport i promoció de la lactància materna

 

BLOC IV: REPRODUCCIÓ

 

- Educació sexual i consell anticonceptiu.

 

- Cures de la reproducció. Assistència a parelles amb dificultats reproductives

 

BLOC V: CLIMATERI

 

- Aspectes fisiològics i psicosocials del climateri. Prevenció de riscos i cures.