IN1119 - Cures d'Infermeria en Processos Cardiovasculars i Respiratoris

Curs 2 - Semestre 1,2

Temari

Temari

Tema 1. El pacient respiratori.

Tema 2. Vies respiratòries superiors.

Tema 3. Patrons Obstructius. Asma i EPOC.

Tema 4. Patró Restrictiu. Infeccions Vies Respiratòries Inferiors.

Tema 5. Problemes pleurals.

Tema 6. El pacient Cardiovascular.

Tema 7. Lectura Electrocardiografia Bàsica. Arítmies.

Tema 8. Problemes coronaris.

Tema 9. Insuficiència cardíaca.

Tema 10. Variabilitat de la TA. HTA

Tema 11. Problema vascular.

·      Aorta. Aneurisma i dissecció.

·      Sistema vascular perifèric.

·      Tromboembolisme Pulmonar.

Tema 12.

·      Altres malalties cardiovasculars.

·      Atenció al pacient amb risc de Broncoaspiració.