IN1119 - Cures d'Infermeria en Processos Cardiovasculars i Respiratoris

Curs 2 - Semestre 1,2

Metodologia

Metodologia didàctica

Del total de l'assignatura, 3 ECTS s'imparteixen en aula convencional a manera d'ensenyaments pràctica (problemes), i d'ensenyament pràctic (laboratori). I els 6 ECTS restants s'imparteixen a manera d'ensenyaments pràctics en centres d'atenció primària de salut sota la supervisió i tutela d'infermeres clíniques.

Ensenyament pràctic (problemes). Es considera Ensenyament Teòric-Pràctic: Activitat presencial impartida en grup complet de caràcter interactiu, amb suport de material didàctic individual. Durant la mateixa s'alternen les sessions expositives i/o classes teòriques amb la resolució de problemes o casos.

Ensenyament pràctic (laboratori). Ensenyaments realitzats en grup reduït en laboratori de simulació com a pas previ a les pràctiques tutelades/clíniques. Implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, experiments, ús d'eines informàtiques, etc. 

Ensenyaments pràctics. Pràctiques externes. Pràctiques tutelades/clíniques que es realitzen en centres d'atenció primària i context comunitari sota la supervisió directa d'un infermer responsable de cures generals clínic de referència i professor/a de la UJI. L'estada clínica inclou: cures directes; cures indirectes, activitats de consulta, sessió de casos i elaboració del quadern de pràctiques, avaluació, tutories individuals o en grups reduïts, etc.