IN1117 - Cures d'Infermeria en Processos Osteoarticulars

Curs 2 - Semestre 1,2

Temari

Temari

El contingut teòric de l'assignatura es divideix en tres unitats temàtiques diferenciades, una corresponent a generalitats, altra a reumatologia, i l'última a traumatologia i cirurgia ortopèdica:

UNITAT TEMÀTICA I. GENERALITATS

Tema 1. Processos patològics de l'aparell locomotor
 
UNITAT TEMÀTICA II. MALALTIES REUMÀTIQUES

Tema 2. Artritis reumatoide
Tema 3. Artropaties microcristal·lines: gota
Tema 4. Artritis infecciosa
Tema 5. Artrosi
Tema 6. Fibromiàlgia
Tema 7. Lumbàlgia
Tema 8. 
Afeccions reumatològiques de parts toves o reumatismes extraarticulars
Tema 9. Osteoporosi

UNITAT TEMÀTICA III. PATOLOGIA TRAUMATOLÒGICA I ORTOPÈDICA

Tema 10. Lesions òssies: consolidació, fractures, cures d'infermeria i procediments quirúrgics.
Tema 11. Lesions musculars:
  • Directes: laceracions, contusions.
  • Indirectes: rampes, distensions.
Tema 12. Lesions de lligaments i articulacions: esquinços, luxacions, artritis traumàtica, etc.

LABORATORIS

Laboratori 1. Amplitud articular

Laboratori 2. Consulta d’infermeria en reumatologia

Laboratori 3. Deambulació assistida. Dispositius d’immobilització rígids/tous

Laboratori 4. Aplicació, substitució i retirada d’immobilitzacions toves

Laboratori 5. Aplicació, substitució i retirada d’immobilitzacions rigides

Laboratori 6. Instruments quirúrgics I: instruments bàsics

Laboratori 7. Instruments quirúrgics II: instruments específics de traumatologia