IN1117 - Cures d'Infermeria en Processos Osteoarticulars

Curs 2 - Semestre 1,2

Metodologia

Metodologia didàctica

Ensenyaments pràctics (problemes).

Activitat presencial impartida en grup complet de caràcter interactiu, amb suport de material didàctic individual. Durant la mateixa s'alternen les sessions expositives i / o classes teòriques amb la resolució de problemes o casos.

Ensenyaments pràctiques (laboratoris).

Ensenyaments realitzades en grup reduït en osteoteca i laboratori de simulació com a pas previ a les pràctiques tutelades / clíniques. Implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, experiments i ús d'eines informàtiques.

Ensenyaments pràctiques (pràctiques clíniques externes).

Pràctiques 
clíniques tutelades que es realitzen en serveis mèdics especialitzats sota la supervisió directa d'una infermera o infermer de referència i d'una professora o professor de la Universitat Jaume I. L'estada clínica inclou: cures directes, cures indirectes, activitats de consulta, sessió de casos i elaboració de l'quadern de pràctiques, avaluació, tutories individuals o en grups reduïts, etc.