IN1116 - Cures Bàsiques d'Infermeria

Curs 2 - Semestre 1,2

Temari

Temari

Part de problemes

1. El mètode científic aplicat al procés de curar.

2. Les etapes del procés de curar.

3. Registres, documentació i valoració hospitalaria en Infermeria.

4. Pràctica basada en la evidència.

5. Les cures bàsiques: Alimentació, movilitat, descans i son, eliminació, higiene, comunicació, confort i seguretat, hemodinàmica, dolor: valoració i tractament, catèters intravenosos i perioperatoris. 


Part de laboratori

  1. Registres d'infermeria en paper
  2. Investigació i pràctica basada en l'evidència
  3. Higiene postural i canvis posturals
  4. Higiene del pacient
  5. Rentat de mans
  6. Rentat de mans quirúrgic i camp estèril
  7. Registres d'infermeria electrónics


Part clínica
Aquesta assignatura centra el seu objecte de treball i d'estudi en la cura de la salut de les persones adultes. Focalitza les cures d'infermeria des de l'estudi de les necessitats/problemes reconeixent els més importants, promovent la seua atenció amb especial èmfasi en la prevenció, assistència i recuperació de la salut inclouen a la seua família, comunitat i entorn. Inclou no solament la cura de les persones malaltes hospitalitzades, sinó també aquelles amb problemes de salut perllongats i crònics que necessiten cures domiciliàries, d'educació i de suport prenent en compte l'ensenyament del pacient, família i comunitat com a estratègia d'intervenció perquè les persones participen en el procés de cures de la seua pròpia salut. Contribuint a la conservació i manteniment de la qualitat de vida del societat.
S'organitzen els continguts de manera que una part molt important de l'assignatura està destinada a l'aprenentatge i adquisició de les habilitats/ capacitats que permeten a l'estudiant valorar, planificar i dur a terme les intervencions que demostren la seua competència per al control de la nutrició i les alteracions metabòliques més importants en l'adult. A continuació s'introdueixen tots aquells aspectes relacionats amb els conceptes generals de la cura de les persones hospitalitzades davant situacions mèdiques/quirúrgiques i finalment iniciar l'aprenentatge de les cures específiques davant els problemes de salut respiratoris i cures de la pell i teguments.