IN1115 - Programes de Salut en Adults i Persones Majors

Curs 2 - Semestre 1,2

Temari

Temari

Tema 1. Promoció d'estils de vida saludables

Tema 2. Recomanacions preventives cardiovasculars

Tema 3. Atenció al pacient amb HTA, dislipèmia i obesitat

Tema 4. Atenció d'infermeria: pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica

Tema 5. Atenció d'infermeria: pacient amb diabetis Mellitus tipus 2

Tema 6. Recomanacions de prevenció del càncer

Tema 7. Prevenció de malalties infeccioses

Tema 8. Recomanacions per la prevenció dels trastorns de salut mentals en l'atenció primària

Tema 9. Activitats preventives en la gent gran

Laboratori 1. Taller d’alimentació

Laboratori 2. Taller d’exercici

Laboratori 4. Taller d’hàbits tòxics

Laboratori 5. Taller d’hipertensió arterial

Laboratori 6. Pràctica clínica

Laboratori 7. Cures de ferides