IN1114 - Programes de Salut en Infància, Adolescència i Edat Reproductiva

Curs 2 - Semestre 1,2

Temari

Temari

TEMARI:
Tema 1. Atenció primària de salut. Estructura, característiques i funcions.
Tema 2. L'equip d'atenció primària (EAP): Professionals i funcions.
Tema 3. 
Història natural de malaltia: signes i símptomes.

Tema 4 Programes de salut. Planificació, execució i avaluació de programes.

Tema 5. Estats de salut en infància, adolescència i adults en edat reproductiva.
Tema 6. Programes d´activitat preventives i de promoció de la salut en infància.
Tema 7. Revisió de salut del xiquet sa

Tema 8. Promoció de la salut i prevenció de la malatia basat amb la evidència

Tema 9. Programes vacunals.

Tema 10. Programes de activitats preventives i de promoció de la salut en edat reproductiva.

LABORATORIS DE PRACTICA SIMULADA:

Laboratori 1: Xiquet Sa I

Laboratori 2: Xiquet Sa II

Laboratori 3: Alimentació en la Infacia

Laboratori 4: Lactancia

Laboratori 5: Adolescencia i salut

Laboratori 6: PBE

Laboratori 7: Recursos informatics en Atenció Primaria: Abucasis