Temari

Temari

1.- Concepte i funcions de la salut pública. Desigualtats en salut. Participació comunitària
2. Demografia i salut pública.
3. Sistemes d'informació sanitària.
4.-Epidemiologia.Concepte, mètode i aplicacions
5.- Mesura dels fenòmens de salut i malaltia. Mesures de freqüència.
6. Tipus d'estudis en epidemiologia. 
7.- Estudis descriptius i transversals.
8.- Estudis de cohortes i estudis de casos i controls.
9.- Estudis experimentals
10.- Investigació cualitativa
11.- Revisions sistemàtiques
12.- Biaixos. Validesa i precisió. 
13. Vigilància epidemiològica.
14.- Epidemiologia i prevenció  de les malalties transmissibles. 
15. Estratègies de prevenció primària. Les vacunes.
16. Estratègies de prevenció secundària. Diagnòstic precoç.