IN1112 - Determinants de Salut

Curs 2 - Semestre 1,2

Temari

Temari

Tema 1. Concepte de salut.

Tema 2. Determinants de la salut. Transició epidemiològica. Models explicatius.

Tema 3. Determinants socials de la salut: nivell socioeconòmic, gènere i cultura.

Tema 4. Educació i promoció de la salut.

Tema 5. Globalització i salut internacional.

Tema 6. Immigració

Tema 7. Determinants ambientals. Medi ambient i salut

Tema 8. Contaminació de l'aire

Tema 9. Contaminació de l'aigua. Residus

Tema 10. Contaminació física: Soroll i radiacions

Tema 11.Alimentació i riscos per a la salut.

Tema 12. Sistemes Sanitaris

Tema 13. Atenció Primària de Salut.

Tema 14. Participació comunitària.

Tema 15. Iatrogenia