IN1111 - Fonaments Teòrics i Metodològics

Curs 2 - Semestre 1,2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.

25

gener

2024

1a ordinària (Gener)

Teoria

horari aula
16:00-18:00 MD1316AI, MD1315AI, MD1311AI

10

juny

2024

1a ordinària (Maig)

Teoria

horari aula
09:00-11:00 MD2310AI, MD2309AI

09

juliol

2024

2a ordinària (Juny-Juliol)

Teoria

horari aula
16:00-18:00 MD1311AI, MD1313AI