IN1108 - Nutrició Humana

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

 

 

Ensenyaments pràctics (problemes)

1. Context en el qual es desenvolupa la nutrició humana

1.1 Creixement, estructura i composició química del cos humà.

1.2 Aspectes metabòlics i d'adaptació de les funcions corporals

1.2.1 Homeòstasi i variabilitat de la composició química

1.2.2 Localització intracel·lular dels processos metabòlics

1.3 Consideracions sobre nutrients i processos nutricionals en el cos humà

1.3.1 Nutrients majoritaris i la seva relació amb la composició corporal

1.3.2 Resum dels processos nutricionals i la seva localització

2. Metabolisme energètic. Consum d'aliments i despesa corporal.

2.1 Contingut energètic dels aliments

2.2 Necessitats energètiques del cos humà

2.2.1 Factors que condicionen les demandes i despesa energètica.

2.2.2 Càlcul de les necessitats energètiques globals de l'organisme.

2.3 Relació entre consum calòric i necessitats energètiques d'individus.

2.4 Necessitats energètiques i exercici físic.

3. Nutrició i metabolisme dels hidrats de carboni.

3.1 Introducció

3.1.1 Consum de hidrats de carboni

3.1.2 Estructura de hidrats de carboni

3.1.3 Digestió dels hidrats de carboni

3.1.4 Absorció dels hidrats de carboni

3.2 Metabolisme i funcions dels hidrats de carboni

3.2.1 Metabolisme de la glucosa

3.2.2 Metabolisme de la galactosa

3.2.3 Metabolisme de la fructosa

3.2.4 Funcions no energètiques dels hidrats de carboni

3.2.5 Nutrients necessaris per a la utilització i metabolisme dels hidrats de carboni

3.3 Els hidrats de carboni en estats de salut i malaltia

3.3.1 Consum i intolerància a la sacarosa

3.3.2 Aliments rics en hidrats de carboni i tolerància a la glucosa

3.3.3 Nutrició i diabetis

3.3.4 Intolerància a la lactosa

3.3.5 Galactosèmia

3.3.6 Fibra de la dieta

4. Nutrició i metabolisme dels greixos.

4.1 Introducció

4.1.1 Consum de greixos

4.1.2 Estructura dels greixos de la dieta

4.2 Funcions, nutrició i metabolisme dels greixos

4.2.1 Funcions dels greixos en l'organisme humà.

4.2.2 Digestió i absorció dels greixos.

4.3 Distribució i metabolisme dels greixos

4.4 Temes d'especial interès.

4.4.1 Aspectes nutricionals del colesterol i control de la colesterolèmia

4.4.2 Àcids grassos amb conformació trans en la dieta

4.4.3 Contingut gras de la dieta i formació de cèl·lules biliars

4.4.4 Metabolisme del etanol, nutrició i alcoholisme.

5. Nutrició i metabolisme de les proteïnes

5.1 Introducció

5.1.1 Consum de proteïnes

5.2 Aspectes nutricionals de les proteïnes

5.2.1 Aminoàcids essencials

5.2.2 Fonts de proteïnes i qualitat de les proteïnes

5.2.3 Requeriments de proteïnes

5.3 Funcions de les proteïnes i dels aminoàcids

5.4 Metabolisme proteic

5.5 Proteïnes i malaltia

6. Vitamines

6.1 Vitamines hidrosolubles

6.1.1 Introducció

6.1.2 Nomenclatura, propietats i fonts de vitamines

6.1.3 Vitamines del grup B implicades en el metabolisme intermedi

6.1.4 Altres vitamines hidrosolubles

6.2 Vitamines liposolubles

6.2.1 Introducció

6.2.2 Vitamines A, D, I i K.

7. Aigua, component líquid i electròlits

7.1 L'aigua i la funció corporal

7.2 Electròlits i anelectrolits

7.2.1 Composició electrolítica dels líquids orgànics

7.2.2 Pressió osmòtica

7.2.3 Equilibri àcid-base

7.2.4 Reacció àcid-base dels aliments.

8. Elements minerals

8.1 Minerals essencials i la seva distribució

8.2 Contingut mineral dels aliments

9. Bases d'una alimentació saludable

9.1 Infermeria i nutrició

9.2 Alimentació i salut

9.3 Necessitats i recomanacions nutricionals.

9.4 Característiques de l´alimentació saludable

9.5 Grups d'aliments

9.6 Recomanacions per a una alimentació saludable

9.7 Antioxidants i salut

9.8 Seguretat alimentària.

10. Alimentació en el cicle vital:

10.1 En la gestació i en la lactància

10.2 En la primera infància

10.3 En la Infància

10.4 En l'adolescència

10.5 En les persones majors

11. Suport nutricional en trastorns sistèmics específics

11.1 Nutrició en els trastorns digestius

11.2 Nutrició en malalts cardiovasculars.

11.3 Nutrició en la hipertensió

11.4 Nutrició en trastorns renals.

11.6 Nutrició en el malalt hospitalitzat

11.7 Suport nutricional enteral i alimentació per SNG

11.8 Suport nutricional parenteral

12. Problemes nutricionals més prevalents

12.1 Obesitat

12.3 Trastorns de les conductes alimentàries

13. Alimentació i cultura

13.1 Diversitat cultural i alimentació

13.2 Aspectes culturals de la planificació dietètica.

13.4 Dieta Mediterrània

13.5 Alimentacions no tradicionals.

13.6 Assessorament per al canvi

 

Ensenyaments pràctics (laboratori):

 

Pràctica 1: Determinació analítica de sucres presents en begudes gasoses

Pràctica 2: Determinació de les necessitats energètiques d'un individu.

Pràctica 3: Determinació de la qualitat nutricional d'una dieta.

Pàctica 4: Determinació de les necessitats energètiques d´una persona

Pràctica 5: Etiquetatge

Pràctica 6: Investigació en hàbits alimentaris

Pràctica 7: Antropometria

Pràctica 8: Valoració nutricional I

Pràctica 9: Alimentació i  diabetis.

Pràctica 10: Dietes