IN1107 - Farmacologia Bàsica i Administració de Medicaments

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

 

Sessions de pràctiques (problemes)

 

UD1: Farmacologia general

Tema 1: Absorció, distribució metabolisme i excreció de fàrmacs.

Tema 2: Mecanisme d'acció dels fàrmacs.

Tema 3: Interaccions de fàrmacs.


UD2: Farmacologia del sistema nerviós vegetatiu

Tema 4: Farmacologia del sistema colinèrgic

Tema 5: Farmacologia del sistema adrenérgic


UD3: Farmacologia de la histamina i la serotonina

Tema 6: Farmacologia de la histamina i la serotonina 


UD4: Farmacologia del dolor i la inflamació

Tema 7: Fàrmacs analgèsics opiacis

Tema 8: Fàrmacs antiinflamatoris no esteroidals.


UD5: Farmacologia del sistema nerviós central

Tema 9: Fàrmacs antiepilèptics

Tema 10: Fàrmacs antiparkinsonians


UD6: *Psicofarmacología

Tema 11: Fàrmacs ansiolítics

Tema 12: Fàrmacs hipnòtics

Tema 13: Fàrmacs antidepressius

Tema 14: Fàrmacs eutimitzants

Tema 15: Fàrmacs antipsicòtics


UD7: Farmacologia cardiovascular i del mig intern

Tema 16: Fàrmacs inotròpics positius

Tema 17: Fàrmacs antiarrítmics

Tema 18: Fàrmacs antianginosos

Tema 19: Fàrmacs antihipertensius

Tema 20: Fàrmacs diürètics


UD8: Farmacologia de l'aparell respiratori

Tema 21: Fàrmacs broncodilatadors

Tema 22: Fàrmacs antitussígens i *mucolíticos


UD9: Farmacologia de l'aparell digestiu

Tema 23: Fàrmacs antiàcids i antiemètics

Tema 24: Fàrmacs laxants i antidiarreics


UD10: Farmacologia del sistema hematopoètic

Tema 25: Farmacologia de l'hemostàsia i la trombosi.

Tema 26: Fàrmacs antianèmics


UD11: Farmacologia endocrina

Tema 27: Corticoesteroides

Tema 28: Farmacologia del tiroides

Tema 29: Farmacologia del pàncrees endocrí

Tema 30: Hormones sexuals masculines i femenines

Tema 31: Farmacologia anticonceptiva

Tema 32: Fàrmacs per a la dinàmica uterina

Tema 33: Farmacologia del calci


UD12: Farmacologia del metabolisme

Tema 34: Fàrmacs hipolipemiants

Tema 35: Fàrmacs antigotosos


UD13: Farmacologia antiinfecciosa

Tema 36: Antibiòtics que interfereixen en la síntesi o acció del "folato"

Tema 37: Antibiòtics betactámics

Tema 38: Antibiòtics que actuen sobre la síntesi proteica bacteriana

Tema 39: Antimicrobians que afecten la topoisomerasa II

Tema 40: Antimicobacterians

Tema 41: Antivírics

Tema 43: antimicòtics

Tema 44: Antiprotozoaris

Tema 45: antihelmíntics


Sessions pràctiques (laboratori):

 

Pràctica 1: Conceptes generals en l’administració de medicaments: Formes farmacèutiques.

Pràctica 2: Conceptes generals en l'administració de medicaments: Registres
 
Pràctica 3: Conversions i càlcul de dosi
 
Pràctica 4: Vies d'administració de medicaments. Via enteral
 
Pràctica 5: Vies d'administració de medicaments. Via subcutània, Via intadérmica
 
Pràctica 6: Vies d'administració de medicaments. Via Intramuscular
 
Pràctica 7-8: Vies d'administració de medicaments. Via IVP
 
Pràctica 9:  Fluidoteràpia
 
Pràctica 10:Errors de medicació. Medicacions d'alt risc . Insulina