IN1106 - Anglès Aplicat a Ciències de la Salut (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

El curs es divideix en 2 seccions: treball en l'aula (PR) y laboratori (LA) .


En el aula es treballa el següent:

TEORIA

                  PRÀCTICA

TEXTBOOK

1. Patient admission

- Taking a patient history

- Medical focus: the heart

- Charting and documentation: a nursing handover

 

2. Respiratory problems

- Educating patients about asthma management

- Medical focus: the respiratory system

- Charting and documentation: respiratory rates


3. Wound care

- Discussing wound management

- Medical focus: wound bed preparation

- Charting and documentation: wound assessment chart


EXTRA MATERIAL

1. Grammar (applied to nursing)

2. Vocabulary and expressions (the body, medicaments, diets, nurse hierarchy, health professionals)

- Reading comprehension

- Listening comprehension

- Oral practice

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el laboratori es treballa el següent:

- La comprensió de 8 textos y la ampliació del seu contingut:

  Avian Influenza - Leptospirosis in India - Obesity and Overweight - FGM - Diabetes - HIV/AIDS - Malaria - Ebola Virus Disease.

- 8 listenings amb activitats (pre-listening, listening, vocabulary, discussion...):

  Medical Advice - Beating Stress - Food - Cancer Treatment - The Nurse - Death - An HIV/AIDS Success Story - Healthy Food.

- Expresió oral: presentació en grup d'una de las enfermetats tractades en els textos.

- Expresió escrita: elaboració d'un tríptico informatiu de l'enfermetad escollida per a l'exposició.