IN1106 - Anglès Aplicat a Ciències de la Salut (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

- Classes pràctiques.

- Els estudiants han de consultar l'AULA VIRTUAL  per estar informats del desenvolupament de l'assignatura i també per comunicar-se amb el professor.

- L'alumne ha de desenvolupar l’aprenentatge autònom mitjançant la realització d'activitats i la preparació d’exàmens.