IN1105 - Fisiologia Humana (Fisiologia)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

 

Sessions Pràctiques (problemes) 

1. Fisiologia muscular 

2. Fisiologia del múscul cardíac 

3. Hemodinàmica

4. Regulació de la pressió artèrial 

5. Regulació hormonal / Endocrinologia

6. Neurofisiologia

7. Fisiologia del ronyó 

8. Fisiologia de la respiració 

9. Fisiologia de l'aparell gastrointestinal 

10. Reproducció


Sessions Pràctiques (laboratori) 

1. Recollida de mostres sanguínies i Prova d'aglutinació

2. Electrocardiograma

3.Pressió arterial no invasiva

4. Receptors sensitius

5. Sondaje nasogàstric

6. Cateterisme uretral

7. Punció venosa

8. Introducció a la pràctica basada en l'evidència

9. Examen pràctic

10. Suport Vital Bàsic