IN1103 - Anatomia Humana

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc I. Introducció a l'anatomia humana 

T1. Generalitats 

T2. Embriologia Humana 

T3. Histologia Bàsica 

T4. Sistemes Orgànics 

 

Bloc II. Sosteniment i moviment 

T5. Sistema Tegumentari 

T6. Sistema Musculoesquelétic 

 

 Bloc III. Conducció i protecció 

T7. Anatomia del cor i del pericardi 

T8. Sistema vascular sanguini 

T9. Sistema limfàtic 

 

Bloc IV: Respiració, nutrició i excreció 

T10. Anatomia de l'aparell respiratori. 

T11. Anatomia de l'aparell digestiu. 

T12. Anatomia de l'aparell urinari 

 

Bloc V. Neuroanatomia i òrgans dels sentits

T13. Generalitats del sistema nerviós. 

T14. Sistema Nerviós Central 

T15. Sistema Neviós Perifèric 

T16. Òrgans dels Sentits 

T17. Sistema endocrí: Glàndules 

 

Bloc VI: Reproducció 

T18. Aparell reproductor femení. 

T19. Aparell reproductor masculí.