MD1155 - Pràctiques Integrades de Clínica Obstètrica i Ginecològica

Curs 6 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Percentatge mínim del 90% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris

253,8
Crèdits