MD1155 - Pràctiques Integrades de Clínica Obstètrica i Ginecològica

Curs 6 - Semestre 1

Professorat i llengües docents

Aquesta assignatura està pendent d'assignació de professorat per part del departament corresponent

Tutories

La informació relativa a tutories encara no està disponible