MD1153 - Pràctiques en Unitats de Salut Mental i Psiquiatria

Curs 6 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Percentatge mínim del 90% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris

253,8
Crèdits