Requisits de matrícula

Aquest grau contempla requisits de matrícula entre assignatures.

Per poder matricular-se de l'assignatura seleccionada l'estudiant està obligat a matricular-se o haver superat les següents assignatures:

EE1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EE1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EE1004 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EE1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EE1006 - Química

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EE1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EE1008 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EE1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EE1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica