Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

EE1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1004 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1006 - Química

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1008 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1011 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1013 - Electrotècnia

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1014 - Enginyeria Tèrmica

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1016 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1017 - Empresa

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1018 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1022 - Ampliació de Teoria de Circuits

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1023 - Sistemes Automàtics

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1024 - Sistemes de Producció Industrial

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1025 - Màquines Elèctriques

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1026 - Ampliació de Màquines Elèctriques

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1028 - Instal·lacions d'Energies Renovables

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1029 - Electrònica de Potència

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1030 - Automatització Industrial

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1031 - Projectes d'Enginyeria

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1033 - Tecnologies del Medi Ambient

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

6 150 0
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1036 - Programació de Sistemes

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1037 - Electrònica Digital i Microcontroladors

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1038 - Regulació Automàtica

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1039 - Sistemes Informàtics Industrials

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1040 - Centrals Hidroelèctriques

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1041 - Noves Tecnologies Energètiques

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1042 - Centrals Termoelèctriques

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1044 - Ampliació d'Energies Renovables

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EE1045 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

12 157 143
Crèdits Hores presencials Hores no presencials