Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

EE1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 2 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1004 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 11 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1006 - Química

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 7 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1008 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 11 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1011 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 19 26
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 2 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1013 - Electrotècnia

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1014 - Enginyeria Tèrmica

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 11 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1016 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 1 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1017 - Empresa

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 5 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1018 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 2 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1022 - Ampliació de Teoria de Circuits

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 2 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1023 - Sistemes Automàtics

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 2 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1024 - Sistemes de Producció Industrial

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 2 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1025 - Màquines Elèctriques

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1026 - Ampliació de Màquines Elèctriques

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 1 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 9 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1028 - Instal·lacions d'Energies Renovables

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 1 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1029 - Electrònica de Potència

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1030 - Automatització Industrial

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 4 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1031 - Projectes d'Enginyeria

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 1 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1033 - Tecnologies del Medi Ambient

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 1 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

6 9 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 3 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1036 - Programació de Sistemes

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 3 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1037 - Electrònica Digital i Microcontroladors

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1038 - Regulació Automàtica

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1039 - Sistemes Informàtics Industrials

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 4 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1040 - Centrals Hidroelèctriques

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 3 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1041 - Noves Tecnologies Energètiques

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 3 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1042 - Centrals Termoelèctriques

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 3 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1044 - Ampliació d'Energies Renovables

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EE1045 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

12 2 29
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula