EI1048 - Paradigmes de Programari

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Teoria

1. Desenvolupament guiat per proves d’acceptació (ATDD).

2. Desenvolupament guiat per proves (TDD).

Seminaris

1. Presentació del projecte de pràctiques.

2. Entorns per a automatització de proves d'acceptació: Serenity BDD, Codeception, Sahi, Concordion, Robot framework, etc.

3. Presentació de l'estat del projecte de pràctiques: abast funcional proposat, justificació de tech stack i ferramentes de gestió, discussió de riscos, demostració de spike funcional.

4. Reenginyeria de programari.

5. Presentació de l'estat del projecte de pràctiques: proves d'acceptació executables, demostració de prototip amb funcionalitat parcial consistent amb proves, estat del repositori a github (distribució de tasques, contribucions per membres, possibles asimetries, etc.), etc.

Pràctiques

1. Desenvolupament de projecte seguint metodologies ATDD i TDD. És un projecte coordinat amb l'assignatura EI1039 (Disseny de Programari).