Temari

Temari

1. Coneixement d'articles d'investigació de l'àmbit de les enginyeries i gramàtica nivell upper-intermediate.

2. Presentacions sobre l'àmbit de les enginyeries.


Se seguirà un dossier que conté diversos textos relacionats amb l'àmbit de les enginyeries, i diverses tasques dissenyades per a alumnat que necessita comprendre i usar l'anglès de les enginyeries per als seus estudis o treballs. Aquest dossier estarà disponible a l'Aula Virtual i inclourà els següents temes:

1. Posada en marxa
2. Comprar un ordinador
3. La constant evolució de la informàtica
4. Activitats de conversa
5. Activitats de vocabulari
6. Activitats en línia
7. Programes informàtics
8. Pirates de Silicon Valley
9. La informàtica del demà
10. Pràctica per a l'examen escrit