Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia implica l’estudiantat en l'aprenentatge de coneixements i habilitats mitjançant un procés d'adquisició estructurat al voltant de temes reals i complexos i de tasques apropiadament dissenyades. L'estudiantat és el centre del procés d'aprenentatge.
De fet, la participació activa i autònoma en l'aprenentatge, així com el treball col·laboratiu, són alguns dels principis del nou espai europeu d'educació superior i són essencials en la metodologia d'aquesta assignatura.