Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

EI1001 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 6 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 5 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1003 - Programació I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 14 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1004 - Estructura de Computadors

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1005 - Anglès (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 18 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1006 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1007 - Física

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 11 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1008 - Programació II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 11 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1009 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 13 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1010 - Arquitectura de Computadors

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 29 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1012 - Estadística i Optimització (Estadística)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 8 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1013 - Estructures de Dades

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1014 - Sistemes Operatius

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 1 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1015 - Introducció a Xarxes

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1016 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 19 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1017 - Programació Avançada

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1018 - Administració de Sistemes Operatius

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1019 - Administració i Configuració de Xarxes

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1020 - Bases de Dades

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 5 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1021 - Sistemes Distribuïts

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 14 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1022 - Algorítmia

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 9 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1023 - Fonaments d'Enginyeria del Programari

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1024 - Programació Concurrent i Paral·lela

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 7 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1025 - Gràfics i Multimèdia

Curs 3 - Semestre 1 - Optativa

6 2 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 9 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1028 - Sistemes Intel·ligents

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 4 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1030 - Anàlisi de Sistemes d'Informació

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 5 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1031 - Verificació i Validació

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 5 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1032 - Anàlisi de Programari

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 4 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 3 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1034 - Seguretat Informàtica

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 4 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1055 - Disseny i Gestió de Xarxes

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 4 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 3 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1035 - Iniciativa Empresarial

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 2 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1038 - Disseny de Sistemes de Bases de Dades

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 1 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1039 - Disseny de Programari

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 0 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 1 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1042 - Tecnologies i Aplicacions web

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 2 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1043 - Arquitectura de Sistemes Informàtics

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 1 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1044 - Administració de Sistemes Informàtics

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 5 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1045 - Sistemes de Suport a la Decisió

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 1 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1046 - Sistemes d'Informació Integrats

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 2 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1048 - Paradigmes de Programari

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 0 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1049 - Taller d'Enginyeria del Programari

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 5 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1050 - Mètodes Àgils

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 5 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1051 - Administració de Serveis de Xarxa

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 5 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1052 - Sistemes de Gestió de Bases de Dades

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 5 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1053 - Tecnologies Emergents

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 4 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
18 1 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1057 - Xarxes i Dispositius Mòbils

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 5 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 4 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1059 - Arquitectura de Sistemes Informatitzats

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 1 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1060 - Disseny de Sistemes Digitals

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 0 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1061 - Arquitectures Avançades

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 1 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula