DI1035 - Creativitat, Innovació i Resolució de Problemes

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMARI DE TEORIA

1. Creativitat, innovació i invenció

1.1. Definicions i conceptes

1.2. Potenciar la creativitat

1.3. Imaginació

1.4. Pensament abstracte

2. Mètodes creatius

2.1. Mapes mentals

2.2. Els mètodes divergents

2.3. Els mètodes convergents

3. Avaluació de la creativitat

4. TRIZ

4.1. Introducció a TRIZ

4.2. Principi d'idealitat

4.3. Contradiccions i principis inventius

4.4. Anàlisi camp-substància

4.5. Línies d'evolució

5. Innovació en la indústria

5.1. Sistemes d'innovació

5.2. On innovar

5.3. Roadmaping

 

TEMARI DE PRÀCTIQUES

  • Pràctica 1. Recerca i organització d'idees creatives
  • Pràctica 2. Analogies
  • Pràctica 3. Biomímica
  • Pràctica 4. Cerca de contradiccions i redisseny
  • Pràctica 5. Avaluació del potencial innovador i redisseny