Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1022 - Metodologies del Disseny

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1023 - Ergonomia

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1024 - Tecnologia Elèctrica Aplicada al Producte

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1025 - Presentació de Productes

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1026 - Màrqueting

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1027 - Disseny Gràfic

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1028 - Disseny Assistit per Ordinador II

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1029 - Sistemes Mecànics

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1030 - Producte i Medi Ambient

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1031 - Taller Experimental de Prototips

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1032 - Projectes de Disseny

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1033 - Acabats Superficials de Productes

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1039 - Disseny Ceràmic

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1040 - Disseny d'Elements d'Il·luminació

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1042 - Expressió Objectual i Disseny

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1043 - Disseny Inclusiu

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1044 - Disseny Emocional

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1045 - Seguretat dels Productes

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1046 - Disseny per a l'Entorn i l'Hàbitat

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1047 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual - Pràctiques

12 5 59
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1048 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual - Projecte final

12 19 50
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula