Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

MT1001 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 13 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 5 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1003 - Programació I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 14 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1005 - Anglès (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 18 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1006 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1007 - Física

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 11 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1008 - Programació II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 11 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1016 - Fonaments del Càlcul Diferencial

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 17 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1017 - Àlgebra Lineal

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 8 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1050 - Estructura de Computadors (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1009 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 13 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 29 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1012 - Estadística i Optimització (Estadística)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 8 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1013 - Estructures de Dades

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1014 - Sistemes Operatius

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 1 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1015 - Introducció a Xarxes

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1018 - Fonaments de Geometria

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 14 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1019 - Administració i Configuració de Xarxes

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 3 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1023 - Fonaments del Càlcul Integral

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 9 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1010 - Arquitectura de Computadors

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1020 - Bases de Dades

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 5 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1022 - Algorítmia

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 9 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1025 - Àlgebra Abstracta

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1028 - Sistemes Intel·ligents

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 4 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1029 - Probabilitat

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 7 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1034 - Seguretat Informàtica

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1051 - Equacions Diferencials

Curs 3 - Anual - Obligatòria

9 5 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1052 - Geometria Diferencial i Topologia

Curs 3 - Anual - Obligatòria

9 6 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1024 - Programació Concurrent i Paral·lela

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 7 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1032 - Anàlisi Complexa i de Fourier

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 10 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 5 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1035 - Iniciativa Empresarial

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 2 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1036 - Àlgebra Aplicada

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 5 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 10 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1045 - Sistemes de Suport a la Decisió

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 1 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1046 - Sistemes d'Informació Integrats

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 2 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1048 - Modelització Matemàtica

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 5 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1049 - Càlcul Numèric Avançat

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 5 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1053 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

12 20 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MT1054 - Treball Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

6 16 24
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula