EM1021 - Disseny de Màquines

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

Temari de Teoria


TEMA 1. INTRODUCCIÓ AL DISSENY DE MÀQUINES


1.1 El disseny en Enginyeria Mecànica. Fases del disseny


1.2 Els materials en Disseny Mecànic
TEMA 2. FALLADA SOTA CÀRREGUES ESTÀTIQUES


2.1 Introducció


2.2 Propietats mecàniques dels materials


2.3 Estats tensionals simples


2.4 Estats tensionals combinats. Criteris de resistència
TEMA 3. FALLADA SOTA CÀRREGUES DINÀMIQUES. FATIGA


3.1 Introducció


3.2 Resistència a fatiga sota esforços alternants. Límit de fatiga


3.3 Resistència a fatiga sota esforços fluctuants


3.4 Càrregues variables combinades


3.5 Dany acumulat per fatiga
TEMA 4. UNIONS SOLDADES I PEGADES


4.1. Unions soldades. Tipus


4.2. Dimensionat d´unions soldades


4.3. Unions enganxades
TEMA 5. UNIONS A PRESSIÓ


5.1. Introducció


5.2. Tensions en cilindres a pressió


5.3. Ajustaments a pressió


5.4. Parell i potència de transmissió d'eixos ajustats a pressió


5.5. Força de tracció màxima en un ajustament a pressió


5.6. Dimensionament d´unions a pressió
TEMA 6. UNIONS ROSCADES I REGULADES


6.1 Unions roscades. Definicions


6.2 Repartiment de càrregues en una unió roscada


6.3 Disseny i dimensionament d'unions roscades


6.4 Unions reblades


6.5 Disseny i dimensionament d'unions reblades


6.6 Transmissió per Cargol
TEMA 7. ALTRES ELEMENTS DE FIXACIÓ


7.1 Introducció


7.2 Elements de fixació radial


7.3. Elements de fixació axial
TEMA 8. EIXOS I ARBRES DE TRANSMISSIÓ


8.1 Introducció


8.2 Disseny a resistència


8.3 Comprovació de rigidesa i velocitat crítica


8.4 Acoblaments i limitadors de parell
TEMA 9. SISTEMES DE SUPORT D'EIXOS. RODAMENTS


9.1 Introducció


9.2 Rodaments


9.3 Vida útil d'un rodament


9.4 Selecció de rodaments de boles i de rodets cilíndrics


9.5 Selecció de rodaments de rodets cònics


9.6 Recomanacions de disseny
TEMA 10. TRANSMISSIONS FLEXIBLES. CORRETGES I CADENES


10.1 Introducció


10.2 Corretges de Transmissió


10.3 Cadenes
TEMA 11. ENGRANATGES


11.1 Introducció


11.2 Engranatges rectes


11.3 Engranatges helicoïdals
TEMA 12. RESORTS


12.1 Introducció


12.2 Resorts helicoïdals de tracció-compressió


12.3 Resorts helicoïdals de torsió


12.4 Altres ressorts
TEMA 13. FRENS I EMBRAGUES


13.1 Introducció


13.2 Paràmetres de Disseny generals


13.3. Frens i Embragatges de Disc i cònics


13.4. Frens i Embragatges de Tambor


13.5. Frens de Cinta


13.6. Materials de Fricció
Temari de Laboratori


Anàlisi d'una màquina real

Assaig de fatiga

Pretensió de perns

Velocitat crítica d'eixos

Resorts

Frens

Anàlisi Estàtica i Dinàmica de Suports assistit per ordinador