ET1022 - Mètodes Matemàtics

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

65%

Avaluació contínua

35%

Criteris de superació

L'alumnat haurà de superar els següents requisits:

1. L'examen de teoria i problemes de l'assignatura. (S'haurà d'obtenir almenys cinc punts).

2. Les pràctiques de l'assignatura. (S'haurà d'obtenir almenys quatre punts).

3. La realització, a classe, de manera individualitzada, de certs conjunts de problemes teoricopràctics. (Dos exàmens parcials).

Per a aprovar es requereix obtenir almenys cinc punts en l'examen de teoria i problemes, almenys quatre punts en les pràctiques i obtenir cinc punts segons la mitjana el 65% examen, 15% pràctiques i 20% exàmens parcials.

Per a obtenir més d'un 6,5 en la nota d'un examen es requereix aprovar la part de teoria d'aquest.

Això s'aplica tant a l'examen final com als exàmens parcials.

També per a obtenir qualificació final de notable es requereix haver obtingut la meitat de la nota màxima en teoria en l'examen final.

Es considera presentat a l'assignatura qui s'haja presentat a l'examen final.

La nota de pràctiques obtinguda en primera convocatòria es guardarà per a la segona convocatòria en cas d'estar aprovades. Es realitzarà un examen de pràctiques per a l'alumnat que la tinga suspesa. La nota dels parcials obtinguda en primera convocatòria es conservarà per a la segona convocatòria.

En la convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis, l'examen comptarà un 100%.